Literárny klub pri Liptovskej 
 knižnici G. F. Belopotockého 
 v Liptovskom Mikuláši

Subtitle

Archeológia lásky - Ivan Štípala

Kontinuita osídlenia od praveku - Ivan Štípala

Krajina cválajúcich koní - Ivan Štípala

Krjela, alebo lietanie navzdory nehybným sochám

Krjela, alebo lietanie navzdory nehybným sochám

Uverejnené vo Fragmente 4/2011.

Krjela, takmer nevyhnutné spojenie

Rovnováha - Radka Berešíková

Slovenské vysielanie BBC (stručná história) - Ivan Štípala

Stopy v krajine - Ivan Repček, Martin Droppa

Members Area

Recent Videos

1348 views - 0 comments

Recent Forum Posts

Recent Photos

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Newest Members

Featured Products